Anizometropi ve Anizokoni nedeniyle oluşan diğer sorunlar

Bu sorunları, camların gözleri farklı oranlarda büyütmesi veya küçültmesi, cam kalınlıklarının farklı olması, camların ağırlık farkı nedeniyle gözlüğün dengesiz olması ve ambliyopi (göz tembelliği) durumunun oluşması v.s. olarak özetleyebiliriz.

Camların gözleri farklı oranlarda büyütmesi veya küçültmesi  

Anizometropi  durumunda camlar arasındaki  diyoptrik fark, gözlerin değişik boyutta  görünmesine de neden olmaktadır.  Anizokoninin  sorun yaratmadığı durumlarda bile  iki göz arasındaki görünüş farkı bazen sorun olmaktadır.

Çözüm:  Verteks mesafesi minimum olarak monte edilen Asferik camlarla gözlerin büyüklük farkı azaltılabilir. Fakat camların oluşturduğu magnifikasyon  farkı  kişiyi ciddi olarak rahatsız ediyorsa, bu durumda en iyi çözüm   kontakt lens kullanımıdır.

Gözlük camlarının magnifikasyon gücünün  şu parametrelerin değiştirilmesine bağlı olarak ne yönde arttığını bilmek, genel bilgi açısından yararlıdır:

• Baz değeri yükseldiği zaman camların magnifikasyon (büyütme) gücü artar.

• Camların merkez kalınlığı arttığı zaman magnifikasyon (büyütme) gücü artar.

• Camların verteks mesafesi arttığı zaman magnifikasyon (büyütme) gücü artar.

• Camların indeks değeri düştüğü zaman magnifikasyon (büyütme) gücü artar.

Cam kalınlıklarının farklı olması

Sağ ve sol camın diyoptrik değerleri farklı olduğu zaman cam kalınlıkları da doğal olarak farklı olmaktadır. Yüzde yüz diyebileceğimiz çözümler olmamakla birlikte aşağıdaki öneriler iyi çözümler  olarak kabul edilebilir.

Çözümler:

1. Reçete konveks ise ve stok camlar kullanılacaksa:

a. Farklı çapta camlar kullanılabilir.

b. Farklı indekste olan camlar kullanılabilir. Eğer bu çözüm tercih edilecekse (minimum sorun için) indeks farkları az olmalıdır.(1.56 ve 1.61 gibi veya 1.61 ve 1.67 gibi). Zira indeks farkı fazla olduğu zaman camların Bazları ve Abbe Değerleri  arasındaki farklar sorun yaratabilir. Hatta camların renkleri ve A.R. kaplamaları da farklı olabilir. (Fakat farklı indekste olan camların Baz farkına veya  Abbe Değerleri arasındaki  en küçük farka tolere edemeyen kişiler de vardır).

2. Reçete konkav ise ve stok camlar kullanılacaksa:

a. Farklı indekste olan camlar kullanılabilir. Eğer bu çözüm tercih edilecekse (minimum sorun için) indeks farkları az olmalıdır. (1.56 ve 1.61 gibi veya 1.61 ve 1.67 gibi). Zira indeks farkı fazla olduğu zaman camların Bazları ve Abbe Değerleri  arasındaki farklar sorun yaratabilir. Hatta camların renkleri ve A.R. kaplamaları da farklı olabilir. (Fakat farklı indekste olan camların Baz farkına veya  Abbe Değerleri arasındaki  en küçük farka tolere edemeyen kişiler de vardır).

3. Reçete konveks ise ve Rx camlar kullanılacaksa:

a. Farklı çapta (veya farklı boyutta oval) ve merkez kalınlığında camlar kullanılabilir.

b. Farklı indekste olan camlar kullanılabilir. Eğer bu çözüm tercih edilecekse (minimum sorun için) indeks farkları az olmalıdır.(1.56 ve 1.61 gibi veya 1.61 ve 1.67 gibi). Zira indeks farkı fazla olduğu zaman  camların  Abbe Değerleri  arasındaki farklar sorun yaratabilir. Hatta camların renkleri ve A.R. kaplamaları da farklı olabilir. (Fakat farklı indekste olan camların Abbe Değerleri arasındaki  en küçük farka tolere edemeyen kişiler de vardır).

4. Reçete konkav ise ve Rx camlar kullanılacaksa:

a. Camların merkez kalınlıkları (dolayısıyle kenar kalınlıkları da) farklı olarak üretilebilir.

b. Farklı indekste olan camlar kullanılabilir. Eğer bu çözüm tercih edilecekse (minimum sorun için) indeks farkları az olmalıdır.(1.56 ve 1.61 gibi veya 1.61 ve 1.67 gibi). Zira indeks farkı fazla olduğu zaman camların  Abbe Değerleri  arasındaki farklar sorun yaratabilir. Hatta camların renkleri  ve A.R. kaplamaları da farklı olabilir. (Fakat farklı indekste olan camların Abbe Değerleri arasındaki  en küçük farka tolere edemeyen kişiler de vardır).

Camların ağırlık farkı nedeniyle gözlüğün dengesiz olması

Camların ağırlık farkı neticesinde oluşan esas sorun, gözlüğün yüzde dengesiz olarak durması ve ağır olan tarafın burunun o tarafına daha fazla baskı yapmasıdır.  Ağırlık farkının oluşturduğu  sorunların çözümleri,  kalınlık farkı nedeniyle oluşan sorunların  çözümleri ile  aynıdır. Yani, iki göz için farklı çapta, farklı kalınlıkta veya  farklı indekste olan camlar kullanılabilir.

Ambliyopi (göz tembelliği) durumunun  oluşması

Özellikle 4 yaş öncesi dönemde bir gözün retinası üzerinde oluşan  görüntünün sürekli olarak puslu olması durumunda (Özellikle orta ve yüksek hipermetrop Anizometropi durumunda) neredeyse her zaman o gözde Anizometropik Ambliyopi olarak ifade edilen durum oluşmaktadır.  Çok sık olarak rastlanan Anizometropik Ambliyopi  iki  gözün refraksiyonları  arasındaki sferik değerler arasındaki farktan oluşabileceği gibi, astigmatizm farkından da oluşabilir. 4 yaşındaki (veya daha küçük) bir çocukta refraksiyonun  Sağ gözde +1.00 ve Sol gözde de +4.00 olduğunu varsayalım.  Hipermetropisi  düzeltilmemiş olan bu çocuk 1 Diyoptri akomodasyon yaptığı zaman Sağ gözü ile uzaktaki bir objeyi net olarak görebilir. Böyle bir durumda sol gözü de 1 Diyoptri akomodasyon yapacak, fakat bu akomodasyonla hipermetropisinin sadece küçük bir kısmı düzeltilebilecek ve düzeltilmemiş 3 Diyoptri hipermetropi nedeniyle sol gözde elde edilen görüntü oldukça pus olacağından, beyin sağ gözdeki net görüntüyü dikkate alacak ve sol göz tembelleşerek  bu gözdeki  görüş keskinliği (tedavi edilmediği takdirde) %25’e kadar düşebilecektir. Anizometropinin oluştuğu yaş ne kadar küçük ise ve tedaviye ne kadar geç başlanırsa, görüş kaybı o kadar büyük olur. Gözlerin düzeltilmesi ve diğer tedaviler ne kadar erken zamanda başlatılırsa,  Ambliyopik gözdeki Görüş Keskinliğinin artırılması şansı da o kadar yüksek olur. Ambliyopi tedavisi ne yazık ki 8-9 yaşlarından  sonra olumlu bir sonuç vermemektedir. Fakat Anizometropinin  1 Diyoptrinin altında olduğu durumlarda genellikle Ambliyopi (göz tembelliği) oluşmamaktadır.

Özellikle orta ve yüksek hipermetrop Anizometropinin tedavi edilmemesi durumunda  bazen şaşılık  da oluşmaktadır.

Diğer olası sorunlar

• İki gözün yakın okuma adisyon ihtiyacının farklı olması.  Anizometropinin  3 Diyoptri olduğu durumda iki gözün yakın okuma adisyon ihtiyaç farkı ancak 0.25 Diyoptri olmasına rağmen bazı durumlarda yakın okuma reçetesinde  bu nedenle küçük modifikasyonlar yapmak gerekebilir.

 Binoküler görüşün oluşmaması.  Anizometropinin “Orta” veya “Yüksek” düzeyde olması durumunda yukarıda söz ettiğimiz tüm sorunlara Binoküler görüş sorununu da ekleyebiliriz. Fakat Anizometropinin  1 Diyoptrinin altında olduğu durumlarda genellikle Binoküler Görüş (Derinlik hissinin varlığı ve Üç boyutlu görme) sorunu yaşanmamaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir