Oda Birlik Kanunumuz Resmi Gazetede Yayınlandı.

Oda Birlik Kanunumuz Mecliste Kabul Edildi.

Optisyenlik Hakkında Kanun’a tabi meslek mensupları; mesleki faaliyetlerini geliştirip kolaylaştırmak, meslektaşlar arasında yardımlaşma ve iş birliğini temin etmek, mesleki ahlak ve disiplini tesis edip korumak üzere kamu kurumu niteliğinde Müstakil optisyen-gözlükçüler odaları ve Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği bu akşam TBMM’ de Optisyenlik mesleğinin mahiyetine ve gereklerine uygun olarak 25.01.1956 tarih 6643 sayılı Türk Eczacılar Birliği kanunu hükümleri kıyasen uygulanır.” şeklinde yapılan düzenleme ile son halini almış ve kabul edilmiştir.

Ankara Gözlükçüler ve Optisyenler Derneği Başkanı Mahmut Yetim ve TOOMD Erzincan temsilcisi Mahmut Aydın’ın girişimleriyle Türkiye’nin muhtelif şehirlerinden gelen 24 sektör temsilcisi Başbakan Sayın Binali Yıldırım ile T.B.M.Meclisindeki Başbakanlık ofisinde bir araya gelmişlerdi.

Başbakanın vermiş olduğu sözle birlikte hızlanan süreç bu gece TBMM de sona erdi.

Türk Optisyenler ve Gözlükçüler Odamız Hayırlı Olsun

Bütün Meslektaşlarımızı Kutluyoruz.

 

5 Aralık 2017 SALI Resmî Gazete Sayı : 30261
KANUN
BAZI VERGİ KANUNLARI İLE DİĞER BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 7061                                                                                                     Kabul Tarihi: 28/11/2017

 

MADDE 80- 22/6/2004 tarihli ve 5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 1- Bu Kanuna tâbi meslek mensupları; mesleki faaliyetlerini geliştirip kolaylaştırmak, meslektaşlar arasında yardımlaşma ve iş birliğini temin etmek ve mesleki ahlâk ve disiplini tesis edip korumak üzere, kamu kurumu niteliğindeki optisyen-gözlükçüler odaları ve Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliğini teşkil ederler.

Odalar ile Birliğin teşkili, bunların yurt içindeki ve yurt dışındaki faaliyetleri, organları, organların görevleri, toplantıları, karar alış usulleri, gelirleri, giderleri, seçimi, seçilme yeterlilikleri, seçimlerin yapılış usulü, fesih, tasfiye ve iptale ilişkin hususlar, mesleki sicil, hizmet bedellerinin ve aidatların tespiti, disiplin cezaları ile infaz ediliş usulleri, odalar ve Birlik ile ilgili diğer iş ve işlemlere ilişkin yönetmelik hazırlanır, Sağlık Bakanlığının uygun görüşü alındıktan sonra Resmî Gazete’de yayımlanır.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir