ŞAŞILIK

Şaşılık

Her iki göz ekseninin paralelliğinin bozulmasına şaşılık (strabismus) denir.Sıkça karşılaştığımız sorulardan biride bebeklerde şaşılık olup olmadığıdır. Yalancı şaşılık tanısını ancak tam bir şaşılık muayenesi sonrası bir kayma saptanmama durumunda konulabilir. Yalancı şaşılık nedenleri arasında bebeklerde basık burun kökü, epikantüs , göz bebekleri arasındaki mesafenin dar olması, gözlerin derinde olması, yalancı içe şaşılık nedenidir. Aynı şekilde yalancı dışa şaşılıklarda da göz bebekleri arasındaki mesafenin geniş olması, ekzoftalmus sayılabilir.

Görüntünün olası içeriği: bir veya daha fazla kişi ve yakın çekimŞaşılık, sürekli olabilir veya arada bir görülebilir. Kayan göz hep aynı taraf olabileceği gibi, bazen biri bazen öteki de kayabilir. Ayrıca kayan gözün konumuna göre, yatay yönde içe veya dışa, dikey yönde aşağı veya yukarı, hatta rotasyonal kaymalar olabilir. Kayma bariz olarak görülebileceği gibi bazen ancak iki göz arasındaki ilişki kesildiğinde ortaya çıkan gizli kaymalar şeklinde de olabilir.

Özellikle çocuklarda şaşılığı sadece estetik bir kusur olarak görmek yanlıştır. Sorunun estetik yönü her yaşta giderilebilir olmasına karşın, şaşılığın görme potansiyeline olumsuz etkisi çocukluk çağında ön plandadır. Şaşılıkta tedavi ile dış görünümün düzeltilmesinin yanı sıra nedenleri de araştırılmalıdır. Göz tümörü, beyin kanaması gibi ciddi ihtimalleri göz ardı etmemek gerekir. Gözü kayan çocuklar yaşı küçük veya ileride düzelir düşüncesiyle bekletilmemeli, bir an önce göz doktoruna gösterilmelidir. Çünkü, özellikle çocuklarda şaşılık tedavisinde amaç estetik düzeltmeden önce, iki gözle fonksiyonel görmeyi sağlamaktır. Bunun yolu, bu konuda uzman bir göz doktorunun yakın takibinde erkenden tedaviye başlamaktır. Aksi takdirde gelişebilecek göz tembelliği her iki gözünü kullanmasını engelleyecek, üç boyutlu görme ve derinlik hissini yok ederek muhtemelen ilerideki mesleki ve sosyal yaşantısını ciddi boyutta etkileyecektir.

Şaşılığın ortaya çıkma yaşı, derecesi ve tipine göre farklı tedavi seçenekleri vardır:
Kırma kusurunun düzeltilmesi yani gözlükle tedavi
Göz tembelliğinin tedavisi
Gözü hareket ettiren kasları ve her iki gözle aynı anda görme yeteneğini güçlendirmek amacıyla yapılan göz egzersizleri
Gözü hareket ettiren kaslara uygulanan botox tedavisi
Gözü hareket ettiren kasların kasılma güçlerini değiştirmek amacıyla yapılan şaşılık cerrahisi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir